FAQs Complain Problems

७७/७८

विद्यालयको पठन पाठन संचालन सम्बन्धमा

<p>कृपया संलग्न पत्रानुसार जानकारी लिनुहोला ।</p>

दस्तावेज: 

बार्षिक परिक्षाको विध्यार्थि मूल्याङकन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

बोलपत्रसम्बन्धि कागजातहरु

बोलपत्रसम्बन्धि कागजातहरु २०७७/२०७८ सार्बजनिक गरिएकाे छ ।

दस्तावेज: 

भोटखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ कार्यक्रम/परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन

आ. व. २०७७/७८ को स्वीक‍ृत विनियोजन ऐन वमोजिम भोटखोला गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । 

विस्तृत विवरणको लागि यहाँ साथै राखिएको पत्र हेर्नुहोला ।

दस्तावेज: