७७/७८

बोलपत्रसम्बन्धि कागजातहरु

बोलपत्रसम्बन्धि कागजातहरु २०७७/२०७८ सार्बजनिक गरिएकाे छ ।

दस्तावेज: 

भोटखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ कार्यक्रम/परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन

आ. व. २०७७/७८ को स्वीक‍ृत विनियोजन ऐन वमोजिम भोटखोला गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । 

विस्तृत विवरणको लागि यहाँ साथै राखिएको पत्र हेर्नुहोला ।

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन गरिएकाे बारे

यस भाेटखाेला गाउँपालिकाद्वारा लिएकाे विभिन्न पदकाे लिखित तथा अन्तर्बाता परिक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे छ ।

 

 

दस्तावेज: 

Pages