सवारी साधन खरीदकाे लागि क्याटलग ब्राेसर पेश गर्न अह्वान गरीएकाे सुचना ।