सूचना तथा समाचार

विद्यालयको पठन पाठन संचालन सम्बन्धमा

कृपया संलग्न पत्रानुसार जानकारी लिनुहोला ।

दस्तावेज: 

बार्षिक परिक्षाको विध्यार्थि मूल्याङकन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

राष्टिय दलित आयाेगकाे सुचिकरण सम्बन्धमा सूचना

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन गरिएकाे बारे

यस भाेटखाेला गाउँपालिकाद्वारा लिएकाे विभिन्न पदकाे लिखित तथा अन्तर्बाता परिक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे छ ।

 

 

दस्तावेज: 

Pages