कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
फुर्पु भाेटे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन bhotiyaphurpu@gmail.com 9741369174
रिन्जिन छिरिङ भाेटे इन्जिनियर
राज कुमार लुइटेल आन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा luitellaxman69@gmail.com 9741470234/9842345393
रुद्र राई कम्प्युटर अपरेटर विविध
विराज खाखुरा राई सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रविधि ito.bhotkholamun@gmail.com 9742118963/9843098035
बिपिन निराैला लेखापाल लेखा bipin.niroula9999@gmail.com 9743126051/9752006531
दावा लामा प्रशासन शाखा प्रमुख प्रशासन 512dawalama@gmail.com 9742010770/9852058512