FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
फुर्पु भाेटे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन bhotiyaphurpu@gmail.com 9741369174
रिन्जिन छिरिङ भाेटे इन्जिनियर प्राविधिक lhomi321@gmail.com 9741479373
अवदेश कुमार यादव इन्जिनियर प्राविधिक 9743126052
छिरिङ भाेटे सव इन्जिनियर प्र‍.म. राेजगार 9741514786
ज्योति नारायाण चाैधरी सव इन्जिनियर प्राविधिक 9842571830
ज्याबु भाेटे सव ओभरसियर प्राविधिक 9742123020
लाप्टुक भाेटे अमिन 9744096469
दिनेश गुरुङ सवारी चालक 9844482020
रुद्र राई कम्प्युटर अपरेटर विविध rudrarai302@gmail.com 9742118940/9819717091
बिपिन निराैला लेखापाल लेखा bipin.niroula9999@gmail.com 9743126051/9752006531
निराजन अोली सहायक प्रशासन शाखा प्रमुख प्रशासन 9866806827
चन्द्र कला थापा सहायक प्रशासन शाखा प्रमुख प्रशासन chandrakalathapa02@gmail.com 9842951019
दावा लामा सहायक प्रशासन शाखा प्रमुख प्रशासन 512dawalama@gmail.com 9742010770/9852058512
कविता कुमारी मेहता सहायक प्रशासन शाखा प्रमुख प्रशासन 9814361864
राजिव अधिकारी याेजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख प्रशासन adhikarirajiv323@gmail.com 9743116799/9849670377
चन्द्र कुमारी राई शिक्षा अधिकृत शिक्षा 9841058985
कृष्ण बहादुर थापा खा‍‍.पा.सा.टे. खानेपानि 9742080895
मिथुन भाेटे प्रा‍.स. शिक्षा 9742122573
राम लामा प्रा‍.स. कृषि 9742125463
गुण कुमारी गाैतम प्रा‍.स. शिक्षा 9849107066
लेखिका पाैडेल स.म.वि.नि. 9842365512
दसाङबु भाेटे राेजगार ‌स‌ंयाेजक प्र‍.म. राेजगार kolekraja559@gmail.com 9741462435
धर्चे भाेटे एम.‌आइ.एस. अपरेटर पन्जिकरण 9743126300
धन नारायण रार्इ फिल्ड सहायक पन्जिकरण dnlohorung123@gmail.com 9743126301
सरिता भाेटे फिल्ड सहायक पन्जिकरण bhutias054@gmail.com 9743078273
ङादर भाेटे का.स. प्रशासन 9742121613
छेसाङ भाेटे का.स.
पासाङ भाेटे का.स. प्रशासन
वाङछेजिक भाेटे का.स.
लक्ष्मण लामा भाेटे का.स. 9741349015
लाक्चुङ भाेटे का.स. पशु प्रशासन 9742076940
छजिक भाेटे का.स. प्रशासन 9742124577
पेम्बा भाेटे का.स. प्रशासन 9741438647
टासि भाेटे का.स. प्रशासन 9742118895
लाप्साङ सेचा भाेटे ना.प.स्वा.प्रा. lapsangbhote325@gmail.com 9742683981

Pages