FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

   श्री भोटखोला गाउँपालिकाको सबै कार्यपालिका सदस्यहरु                                                                                                                                                                                                                                                    

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यत्ता सम्बन्धि सूचान।

भोटखोला गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय हटिया संखुवासभा देहायका पदमा करार कर्मचारीको आवश्यकता भएकोले यो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ।