FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भुक्तानी सम्बन्धमा ।

श्री सबै उपभोक्ता, समितिहरु, निर्माण ब्यबसायिहरु, वडा कार्यालयहरु, सबै शाखाहरु तथा अन्य सबै सरोकारवालाहरु।

बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

   श्री भोटखोला गाउँपालिकाको सबै कार्यपालिका सदस्यहरु