FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शाखाहरुको काम, कर्तब्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण । ७९-८० 12/17/2023 - 16:24 PDF icon कार्य विवरण1.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 12/11/2023 - 16:46 PDF icon 1.2.3a.pdf
भोटखोला राजपत्र २०७८ ७८/७९ 12/10/2023 - 10:51 PDF icon RajPattra 2078.pdf
तह बृद्दि कार्यविधि २०८० ७९-८० 07/05/2023 - 12:54 PDF icon तह बृद्दि कार्यविधि २०८० finale Rajpatra.pdf
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८० ७९-८० 07/05/2023 - 11:54 PDF icon भोटखोला गाउँपालिका सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०८०.pdf
भोटखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 01/17/2023 - 13:15 PDF icon भोटखोला गाउँपालिकाको आर्थिकऐन २०७७.pdf
पदाधिकारीहरुकाे अाचारसँहिता २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 16:52 PDF icon पदाधिकारी अाचारसँहिता (भाेटखाेला गाउँपालिका)-२०७४
अार्थिक विनियाेजन एेन २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 14:32 PDF icon biniyoja yenpdf.pdf
अार्थिक एेन २०७४ ७५/७६ 09/14/2018 - 11:38 PDF icon आर्थिक एन1.pdf