FAQs Complain Problems

७८/७९

राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण सूचना यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा कर्मचारीको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

स्थानिय तह सस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजानिक

आ.व२०७७/०७८को स्थानिय तह सस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ ।

विस्तृत विवरणको लागी राखिएको दस्तावेज हेर्नुहोला 

दस्तावेज: